Ekonomia

BE zgjedh një konsorcium të udhëhequr nga SHBA për të mbështetur projektet e infrastrukturës në Shqipëri

Firma Hill International e menaxhimit të ndërtimit në SHBA ka bërë me dije se është zgjedhur nga Bashkimi Evropian (BE) si udhëheqës i një konsorciumi, qëpërfshin Deloitte Shqipëri dhe konsultantët LDK me bazë në Greqi, për të ndihmuar Shqipërinë të zbatojë projekte infrastrukturore.

Konsorciumi do të ofrojë asistencë teknike për institucionet e Shqipërisë për të forcuar kapacitetet për planifikimin, përgatitjen dhe zbatimin e projekteve të infrastrukturës në vend, sipas një njoftimi të fundit tëkompanisë amerikane Hill International.

Kjo detyrë është pjesë e instrumentit të BE-së për programin e ndihmës së para-pranimit (IPA) 2015 për Shqipërinë, thuhet nënjoftim.

“Objektivi i përgjithshëm i programit është forcimi i kapacitetit dhe llogaridhënies së administratës së shtetit për hartimin dhe zbatimin e programeve sektoriale dhe projektet kryesore të infrastrukturës”, thotëkompania, duke shtuar se kjo do të përmirësojë lidhjen brenda vendit dhe rajonin e BallkanitPerëndimor në përgatitje për anëtarësimin në BE.

Projekti do të mbështesë Sekretariatin e Komitetit Kombëtar të Investimeve në Shqipëri, Departamentin e Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes, të gjitha ministritë e linjës, si dhe institucionet rajonale, agjencitë dhe komunat përgjegjëse për projektet e infrastrukturës në sektorët kryesorë si: transport, energji, mjedis, infrastrukturë sociale dhe infrastrukturës së biznesit.

Hill International ofron menaxhimin e programeve, menaxhimin e projekteve, menaxhimin e ndërtimit dhe shërbime të tjera këshilluese për klientët në një sërë sektorësh të tregut. Punon rreth 2.700 profesionistë në më shumë se 50 zyra në mbarë botën.

Deloitte Albania është një degë e Deloitte Central Europe Holding Limited. Kompania me seli në Tiranë ofron auditime, taksa, ligjore, konsulente, shërbime të rrezikut dhe shërbime këshillimore financiare përmes mbi 260 profesionistëve vendas dhe të huaj.

Konsulentët e LDK është një grup konsulence që ofron shërbime profesionale inxhinierike për sektorin e ndërtesave duke përfshirë energjinë, mjedisin, ujin dhe transportin, si dhe konsultimin e zhvillimit socio-ekonomik.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button