BRUKSEL – KE ngre padi kundër Hungarisë në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë

Komisioni Evropian (KE) ka ngritur padi kundër Hungarisë në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë për shkelje të lirisë së shtypit dhe diskriminimit seksual.

Në një njoftim me shkrim nga KE-ja thuhet se mosdhënia e licensës ndaj medias hungareze, Klubradio, u soll në gjykatë me arsyetimin se ka shkelur ligjet e BE-së duke zbatuar kushte joproporcionale dhe jotransparente.

Në deklaratë thuhet se një opinion i arsyetuar i ishte dërguar Hungarisë më 2 dhjetor 2021, por vendi nuk i kishte adresuar shqetësimet e ngritura nga Komisioni.

“KE vendosi të padisë Hungarinë në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë për shkak të ligjit të saj që diskriminon njerëzit në bazë të orientimit të tyre seksual dhe identitetit gjinor. KE konsideron se ligji shkel rregullat e tregut të brendshëm, të drejtat themelore të individëve dhe vlerat e BE-së”, thuhet në deklaratë.

KE-ja thekson se ky është hapi i radhës në procedurën e nisur më 15 korrik 2021 me një shkresë zyrtare drejtuar Hungarisë. Më tej në deklaratë thuhet se autoritetet hungareze nuk iu përgjigjën në mënyrë adekuate shqetësimeve të KE-së dhe se nuk janë angazhuar për të korrigjuar mospërputhjen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *