Ekonomia

BSH: Ekonomia shqiptare u rrit 1,65%.

Interesat-bankare-320x214 Ekonomia shqiptare u rrit me 1.65% gjatë tremujorit të parë të vitit, ndërsa pritet që trendi rritës të forcohet në tremujorin e dytë të vitit 2014.

Banka e Shqipërisë në raportin e fundit të saj mbi zhvillimet ekonomike në vend vëren se, sektori prodhues dhe ai i shërbimeve dhanë ndikimin më madh pozitiv në rritjen e treguesit ekonomik. Ndërsa në këndvështrimin e përbërësve të kërkesës agregate, rritja ekonomike u ndikua në masën më të madhe nga rritja e konsumit dhe e investimeve private.

Sipas Bankës Qendrore, treguesit e tërthortë dëshmojnë se investimet private kanë mbajtur peshën kryesore, ndërsa konsumi final i popullatës ka shënuar rritje, por mbetet ende i brishtë.

“Pavarësisht ritmit pozitiv të rritjes ekonomike, hendeku i prodhimit mbetet negativ dhe kapacitetet e ekonomisë të pashfrytëzuara plotësisht. Prania e kapaciteteve të pashfrytëzuara në ekonomi ka sjellë rritje të ulët të punësimit e të pagave, të kostove të prodhimit dhe të marxheve të fitimit, duke përbërë edhe përcaktuesin kryesor të nivelit të ulët të inflacioni”, kostaton BSH, duke nënvizuar faktin se “periudha në vijim do të vijojë të përjetojë një ambient me rritje ekonomike dhe inflacion të ulët”.

Në këtë kontekst, projeksionet bazë të Bankës së Shqipërisë tregojnë se ekonomia shqiptare do të rritet me ritme më të larta nga një vit më parë, e mbështetur kryesisht nga zgjerimi i kërkesës së brendshme. Lehtësimi i kushteve monetare, korrektimi i bilanceve të sektorit privat dhe publik dhe përmirësimi i besimit të agjentëve ekonomike, pritet të ushqejnë kërkesën e brendshme. Politika fiskale pritet të jetë konsoliduese, në përputhje me planin afatmesëm buxhetor dhe me angazhimet e ndërmarra me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Reformat strukturore të nisura në sektorë të caktuar të ekonomisë pritet të rregullojnë dhe të nxisin aktivitetin e tyre, si dhe të ndikojnë në lehtësimin e kushteve të kreditimit që rigjeneron aktivitetin ekonomik .

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button