Ekonomia

Enea Karakaçi vjen në krye të OSHEE group

Enea Karakaçi do të jetë administratori i ri i OSHEE group, duke zëvendësuar në këtë detyrë Adrian Çelës, i cili u largua pas mbarimit të mandatit. Z  Karakaçi ka përvojë të gjatë në sektorin e energjisë. Ai ka qenë Jurist në Entin Rregullator të Energjisë (ERE) në vitet 2012.

Në 2013 nga ERE transferohet te ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës. Fillimisht ishte specialist në ministri dhe vitet e fundit u emërua Drejtor i Përgjithshëm i Politikave dhe Zhvillimit të Energjisë dhe Industrisë në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. Së fundmi ishte anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të OSHEE group.

Nderkohe Ardian Çela erdhi në krye të OSHEE në dhjetor 2014. Ai e nisi punën duke miratuar disa paketa për pagesat më këste të detyrimeve për familjarët dhe biznesit Në 6 mujorin e parë të 2015 hartoi një strategji për reduktimin e humbjeve dhe rritjen e arkëtimeve dhe stabilizimin financiar të shoqërisë. Në pjesën e dyte të 2015 nisën investimet e para pas 30 vitesh në zonat informale të Durrësit dhe Tiranës ku humbjet ishin më të mëdha për shkak të rrjetit të dobët.

Në 2016 dhe 2017 kompania përmirësoi rezultatet financiare.

Në 2020 nisi një kapitull tjetër drejt liberalization ku shoqëria u nda në tre dege, shpërndarja OSSH, FSHU furnizuesi publik, i cili merret me arkëtimet dhe FTL, furnizuesi i tregut të lira që merret me tregtimin e energjisë elektrike, nën ombrellën e OSHEE Group. Në 2020 kompania u përball me pasojat e pandemisë dhe në 2021 kompania u vu në vështirësi nga thatësira dhe gjithë burimet financiare shkuan për blerjen e energjisë duke reduktuar investimet.

Në tre vitet e fundit kompania u fokusua tek investimet smart. Para nisjes së reformës niveli i humbjeve ishte rreth 45%, me një normë arkëtimi rreth 70%. Sot këto të dhëna kanë ndryshuar: humbjet kanë zbritur në 19% në rang vendi (Tirana dhe Durrësi nën 15%), kurse arkëtimet arritën në 96%, sipas burimeve zyrtare.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button