Ekonomia

Fermerët, faturat tatimore deri më 1 nëntor

1102-Toka-bujqesore-Foto-ATSH-466x350Qeveria vendos si afat datën 1 nëntor 2014 për dorëzimin e faturave tatimore për fermerët që përfitojnë nga skema e subvencionit.

Kjo u komunikua në një ndryshim të udhëzimit “Për procedurat dhe mënyrën e administrimit të fondit të programit për bujqësinë dhe zhvillimin rural”, të firmosur ditet e fundit nga ministrat e Financave dhe Bujqesise  Shkelqim Cani dhe Edmond Panariti.

Mbështetja jepet për dorëzimin e prodhimit të frutave dhe perimeve në pikat e grumbullimit ose të përpunimit, në masën 15% të vlerës së mallit të shitur dhe të vërtetuar me faturë tatimore, por jo më pak se 30 kv dhe jo më shumë se 300 kv, për fruta dhe për jo më pak se 50 kv dhe jo më shumë se 400 kv, për perimet.

Gjithashtu fermerët marrin mbështetje, përmes subvencionit, në masën 70% të normës së interesit, për 7 vite radhazi, për kreditë deri në 30 milionë lekë, që do të merren për ruajtjen dhe përpunimin e produkteve bujqësore, blegtorale, bimëve mjekësore, si dhe mbarështimin e akuakulturës.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button