Ekonomia

Financa: Për ish të përndjekurit politikë, skemë e re për pagesën e trashëgimtarëve

Gjatë vitit 2018 qeveria ka parashikuar për pagesën e dëmshpërblimit të ish të përndjekurve politik një fond prej 2 miliardë lekë, ose 0.1% e Prodhimit të Brendshëm Bruto, ndërsa po diskutohet zbatimi i një skeme të re për pagesën e dëmshpërblimit për trashëgimtarët.

Politika e qeverisë e ndjekur për dëmshpërblimin e ish të dënuarve politikë të regjimit komunist vendosi si prioritet pagesën e e dëmeve për të përndjekurit që janë ende gjallë.

Ministri i Financave dhe Ekonomisë, Arben Ahmetaj deklaroi në fillim të kësaj jave se brenda vitit 2017 ka përfunduar pagesa e këstit të tetë që përbën edhe këstin e fundit për ish të përndjekurit politik që janë ende gjallë, ndërsa informoi se qeveria do të hartojë një politikë të re për dëmshpërblimin e trashëgimtarëve.

“Qeveria ka një këndvështrim të ri që do t’a paraqesë në Parlament për përfituesit trashëgimtarë. Ka një debat mbi logjikën se kush përfiton. Ka një debat të shëndetshëm që përcakton logjikën që do të përdoret për trashëgimtarët e niveleve të ndryshme”, tha ministri.

Gjatë vitit 2017 në total është miratuar një fond prej 8.15 miliardë lekë dhe janë disbursuar 8.07 miliardë lekë për pagesën e dëmshpërblimeve të ish të përndjekurve politike gjatë regjimit komunist.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button