Ekonomia

GAP: Kosovë-Shqipëri, harmonizimi i legjislacionit për cilësinë ushqimore

TregtiaeMiellit_FotoPër Kosovën e Shqipërinë, harmonizimi i legjislacionit në fushën e cilësisë dhe sigurisë së produkteve ushqimore është esencial për realizimin e shkëmbimeve tregtare, vlerëson Instituti GAP në një analizë të publikuar sot në Prishtinë.
“Aplikimi i standardeve të njejta merr një rëndësi edhe me të madhe kur kemi parasysh se produktet bimore dhe ushqimore zënë një peshë të rëndësishme në tregtinë në mes të të dyja vendeve”, thekson analiza.
Instituti GAP përkujton se në 11 janar 2014, Qeveria e Republikës së Kosovës dhe Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë nënshkruan Marrëveshje Kornizë me qëllim nxitjen e bashkëpunimit dhe lehtësimin e tregtisë, ndërsa rekomandon “zbatim sa më të shpejtë të pikës së marrëveshjes e cila kërkon krijimin e grupeve të përbashkëta punuese në fushat e sigurisë dhe cilësisë së ushqimit, të cilët do të punonin në harmonizimin e legjislacionit”.
Në komunikatën e dërguar, Instituti GAP fillimisht shpreh opinionin se, “bllokada e eksportit të miellit dhe keqkuptimet që dolën në mes të Kosovës dhe Shqipërisë, janë si pasojë e mungesës së komunikimit të duhur në mes të qeverive të këtyre dy vendeve”.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button