Gjykata ka fshire me vendim pergjimet ndaj Taulant Balles

Kanë kaluar tre ditë nga rrëfimi i Ardjan Çapjas në sallën e gjyqit në Elbasan dhe kreu i grupit paralamentar socialist, Taulant Balla ende nuk ka dhënë përgjigje për akuzat e forta që i janë bërë.

“Politikani me emrin Taulant” u akuzua si porositësi i vrasjes së Ravik Gurrës në mars të 2019, avokatit të Ardjan Çapjas. Sipas tij avokati arriti të siguronte disa përgjime të prokurorisë për Taulant Ballën dhe për këtë u vra. Ekzistenca e këtyre përgjimeve nuk ishte e njohur, deri kur foli Çapja.

Vendimi i fshirjes së përgjimeve

Por gazetari Basir Çollaku ka publikuar sot vendimin e gjykatës për prishjen e përgjimeve të Taulant Ballës, që ishin bërë një ditë pas masakrës së 3 shkurtit të vitit 2016. Atëherë në Elbasan, ku u vranë 3 persona dhe u plagosën 8 të tjerë. Në këtë vendim sqarohet se “shtetasi me emrin Taulant” u vu në përgjim në datën 4 shkurt. Dy ditë më pas, prokurorët e cilësuan një lapsus dhe i kërkuan gjykatës anulimin e vendimit.

“Me të drejtë organi i prokurorisë ka kërkuar nëpërmjet kërkesës objekt gjykimi, nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan, e cila ka dhënë vendimin për lejimin e përgjimit, që ky i fundit të asgjësohet, pikërisht për shkak se ashti sikundër thekson prokurori, me këtë numër ka ndodhur një lapsus!” shkruhet në vendimin e publikuar nga Çollaku.

Por çfarë përmbanin përgjimet për Taulant Ballën? Pse u tërhoq prokuroria duke i quajtur ato një lapsus? A ka pasur dijeni Taulant Balla mbi bisedat e përgjuara? Përse duhej t’i telefononte Ardjan Çapjas pas masakrës? A e njihte avokat Ravik Gurrën dhe a kishte folur me të për këto përgjime?

Pyetjet janë të shumta për kreun e grupit parlamentar socialist.

Ndërkohë dokumentat që publikon gazetari Basir Çollaku janë një detaj që plotëson skenarin që tregoi në sallën e gjyqit Ardjan Çapja për vrasjen e avokatit të tij Ravik Gurra. Mbetet për t’u parë nëse SPAK do të marrë në konsideratë këtë pistë hetimi për vrasjen e avokatit.

VENDIMI I PLOTE

Me datë 03/02/2016, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së parë Elbasan, ka regjistruar procedimin penal nr. 229, i cili bën fjalë për vepra penale të “vrasje në rrethana të tjetra cilësuese” kryer në bashkëpunim dhe “prodhim dhe mbajtje pa leje e armëve luftarake dhe e municionit”, parashikuar nga nenet 79 germa “dh” dhe “e” e 25 dhe 278 të Kodit Penal.

Nga të dhënat që i bashkëngjiten kërkesës së organit të prokurorisë rezulton se:

Me datë 03.02/2016, rreth orës 20.00, në lagjen “Emin Matraxhiu” të qytetit të Elbasanit, pikërisht në lokalin e shtetasit Agron Çapja, persona të paidentifikuar kanë qëlluar me armë zjarri, duke vrarë shtetasit Agron Ramazan Çapja, Ardit Enver Sinakoli, dhe Eno Kujtim Bedalli. Në këtë ngjarje janë plagosur shtetasit Ardian Zharri, Fejzulla Çapja, Ferit Muça, Luan Muça, Bujar (Panajot) Rreshka, Florenc Çapja dhe Arnold Çapja.

Shërbimet e Policisë Gjyqësore në Drejtorinë Vendore të Policisë Elbasan, pas marrjes së njoftimit, kanë marrë informacion si dhe kanë kryer veprimet hetimore për dokumentimin e kësaj ngjarjeje. Gjatë këqyrjes së vendit të ngjarjes, u gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës material, një automatik model 56 me nr.11113214 me një krehër pa fishekë, një krehër automatiku model 56 me 26 copë fishekë, 72 copë gëzhoja model 56 me kapsolla të goditura si dhe 3 predha kalibër 7.62 mm, të cilat janë dërguar për ekzaminimet përkatëse laboratorike.

Gjatë kryerjes së veprimeve hetimore në rrugë operative, shërbimet e Policisë Gjyqësore në Drejtorinë Vendore të Policisë Elbasan, kanë marrë informacione për shtetas, të cilët mund të marrin ose transmetojnë komunikime nga të dyshuarit, si dhe nga shtetas, vëzhgimi i të cilëve mund të çojë në zbulimin e vendndodhjes ose të identitetit të të dyshuarve.

Me datë 04/02/2016, oficerët e Policisë Gjyqësore, të Drejtorisë së Policisë Vendore Elbasan, dhe konkretisht specialisti i hetimit për Krime të Rënda shtetasi Eduart Hasani dhe shefi i sektorit për Krime të Rënda, shtetasi Edvin Ndreu kanë depozituar në prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan, një informacion me të cilin kërkojnë përgjimin telefonik të disa numrave të kompanive të telefonisë celulare që operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë. Me anë të këtij informacioni, Policia Gjyqësore i ka kërkuar prokurorisë të vendosë lejimin e menjëhershëm të përgjimit edhe për numrin e telefonit celular 0682055399, që përdoret nga një shtetas me emrin Taulant.

Me vendimin e datës 04/02/2016, duke respektuar kërkesat ligjore të parashikuara në nenin 222 pika 2 të Kodit të Procedurës Penale, prokurori ka vendosur lejimin e përgjimit të menjëhershëm të numrave të telefonit që kërkoheshin në informacionin e Policisë Gjyqësore, përfshirë këtu edhe numrin e telefonit celular 0682055399, që përdoret nga shtetasi me emrin Taulant. Ky vendim i është njoftuar menjëherë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan.

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan, me vendimin e saj nr. 88, datë 05/02/2016, ndër të tjera ka vendosur: Vlerësimin e ligjshëm të vendimit datë 04/02/2016 të prokurorit për lejimin e përgjimit, përfshirë edhe numrin e telefonit 0682055399 që përdoret nga shtetasi me emrin Taulant.
Në datë 06/02/2016 me nr. protokolli 1947, në prokurori është administruar shkresa nr. protokolli 711, datë 06/02/2016, e Drejtorisë Vendore të Policisë Elbasan, me të cilën ka dërguar informacionin e oficerit të Policisë Gjyqësore Edvin Ndreu. Me këtë informacion, organi i procedurës njoftohet se:

Në identifikimin e saktë të numrit të telefonit 0682055399, që përdoret nga shtetasi me emrin Taulant, është bërë një lapsus. Në informacion, oficeri i Policisë Gjyqësore Edvin Ndreu kërkon ndërprerjen e menjëhershme të përgjimit për numrin 0682055399, që përdoret nga shtetasi me emrin Taulant.

Në këto rrethana, organi i procedurës, duke vlerësuar se për numrin e telefonit 0682055399, që përdoret nga shtetasi me emrin Taulant, nuk ekzistojnë kushtet e përgjimit. Më 06/02/2016 ora 12.10 ka urdhëruar ndalimin e menjëhershëm të përgjimit të tij dhe me shkresën nr. prot. 1329 datë 08/02/2016 ka njoftuar Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan, e cila e ka vlerësuar të ligjshëm vendimin e prokurorit për lejimin e përgjimit.

Në këtë fazë të hetimit paraprak, duke vlerësuar se dokumentacioni i përgjimit të numrit të telefonit 0682055399, që i përket shtetasit me emrin Taulant, nuk mund të përdoret, sepse në këtë rast, organi i procedurës nuk ka respektuar dispozitat e kreut III, seksioni IV të Kodit të Procedurës Penale. Me të drejtë organi i prokurorisë ka kërkuar nëpërmjet kërkesës objekt gjykimi, nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan, e cila ka dhënë vendimin për lejimin e përgjimit, që ky i fundit të asgjësohet, pikërisht për shkak se ashti sikundër thekson prokurori, me këtë numër ka ndodhur një lapsus!

Nisur nga kërkimi i sipërm i prokurorit, gjykata çmon se ka vend që ajo të pranohet nisur nga kjo mbështetje ligjore.

Neni 224

1-Procesverbalet dhe regjistrimet ruhen pranë prokurorisë që ka urdhëruar përgjimin, derisa vendimi të marrë formë të prerë, me përjashtim të atyre që ndalohet përdorimi. Por kur ky dokumentacion nuk është i nevojshëm, të interesuarit mund të kërkojnë asgjësimin e tij. Mbi këtë kërkesë vendos gjykata që ka bërë vlerësimin e përgjimit. Asgjësimi bëhet nën kontrollin e gjyqtarit dhe për veprimin mbahet procesverbal.

2- Kur prokurori vendos pushimin e çështjes, duhet të njoftojë për këtë vendim me shkrim gjykatën. Gjykata vendos për asgjësimin e procesverbaleve dhe regjistrimeve në afatin e përcaktuar prej saj dhe vë në dijeni personin e përgjuar. Me kërkesë të prokurorit, ky njoftim mund të mos bëhet në rastin kur ka rrezik për jetën ose shëndetin e të tjerëve, ose kur vihet në rrezik një hetim i nisur.

Neni 226

1-Rezultatet e përgjimit nuk mund të përdoren kur janë bërë jashtë rasteve të lejuara nga ligji ose kur nuk janë respektuar dispozitat e këtij seksioni.

2- Nuk mund të përdoren përgjimet e bisedave ose të komunikimeve të atyre që janë të detyruar të ruajnë sekretin për shkak të profesionit apo detyrës, me përjashtim të rasteve kur këta persona kanë deponuar mbi të njëjtat fakte ose i kanë përhapur në ndonjë mënyrë tjetër.

3- Gjykata urdhëron asgjësimin e dokumentacionit të përgjimeve që ndalohet të përdoren me përjashtim të rasteve kur përbëjnë provë materiale.

Nisur nga përmbajtja e sipërmeve e dispozitave ligjore rezulton se në rastin konkret jemi përpara faktit juridik kur me urdhër të prokurorit, përgjimi i nr. të telefonit celular 0682055399, që mbahet nga personi me emrin Taulant, është ndaluar si dhe në rrethanat ku po prej vetë prokurorit është kërkuar asgjësimi i përgjimeve të kryera ndaj këtij nr. për periudhën datë 04/02/2016 ora 13:20 deri me datë 06/02/2016 deri me datë 06/02/2016 ora 12:10, gjykata çmon se ky kërkim është i bazuar në ligj dhe duhet pranuar. Materialet e përgjimit për këtë periudhë kohore, të cilat iu bënë prezent gjykatës nëpërmjet shkresës me nr. prot 1731, datë 17/02/2016 të inkorporuara në një CD, duhet të asgjësohen në prani të gjyqtarit, sapo ky vendim të marrë formë të prerë. Po kështu gjykata çmon se për arsye të sekretit të hetimit, personi i përgjuar me emrin Taulant nuk duhet të njoftohet lidhur me këtë veprim procedural-hetimor

Për këto arsye

Gjykata duke parë edhe nenet 224-226 të Kodit të Procedurës penale

VENDOSI

• Pranimin e kërkesës së Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Elbasan
• Fshirjen dhe asgjësimin e materialit të përgjimit të regjistruar në CD e ardhur në këtë gjykatë me shkresën nr. 140 datë 16/02/2016, e cila përmban regjistrimin e numrit të telefonit celular 0682055399 nga data 04/02/2016 ora 13:20 minuta deri në datën 06/02/2016 në orën 12:10 minuta
• Të asgjësohet materiali i ardhur me CD me shkresën nr. 140, datë 16/02/2016 edhe në serverat që ndodhen pranë sektorit të përgjimeve në Prokurorinë e Përgjithshme, Tiranë
• Gjykata e rrethit Elbasan me vendimin nr 88 datë 05/02/2016 ka vlerësuar vendimin e prokurorit të datës 04/02/2016 mbi lejimin e përgjimit të numrit të mësipërm për një periudhë kohorë prej 15 ditësh, përgjim i cili është ndërprerë me urdhër të prokurorit dt 06/02/2016 ora 12:10
• Asgjësimi të kryhet në prani të gjyqtarit të çështjes ditën e nesërme të marrjes së formë të prerë të këtij vendimi
• Për këtë vendim të mos njoftohet personi i përgjuar për arsye hetimi
• Shpenzimet gjyqësore siç janë bërë
• Kundër vendimit mund të bëhet ankim brenda 10 ditëve nga e nesërmja e shpalljes së tij në Gjykatën e Apelit, Durrës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *