Bota

Hebrenjtë janë përzënë 47 herë në 1000 vjet! Pse?

ccedil-ifut-euml-t-jan-euml-p-euml-rz-euml-n-euml-47-her-euml-n-euml-1000-vjet_hdNë librin e tij “L’antisémitisme son histoire et ses causes”, i botuar më 1894, autori i shquar hebre Bernard Lazare, thotë këtë që vijon lidhur me përzënien e hebrenjve: “Sikur kjo armiqësi e neveri ndaj hebrenjve të ushtrohej në një periudhë dhe në një vend, do të ishte lehtë të zgjidheshin shkaqet e kufizuara të këtij hidhërimi. Por, kjo racë ka qenë një objekt hidhërimi për të gjithë popujt ku ata u vendosën”.

Ndaj, mbasi armiqtë e hebrenjve u takonin racave të ndryshme, ngaqë ata jetuan në vende të larguara mes vete dhe drejtoheshin nga ligje e parime të ndryshme, meqë nuk kishin moralin e traditat e njëjta dhe udhëhiqeshin nga një natyrë krejt ndryshe, e cila nuk i lejonte të gjykonin për ndonjë gjë në mënyrë të njëjtë, duhet të jetë që shkaku i përgjithshëm i antisemitizmit gjithmonë ka qenë i ngulitur në vetë Izraelin, jo në ata që kanë luftuar kundra Izraelit.

Profesor Jesse H. Holmes në punimin e tij “The American Hebrew” shpreh mendimin vijues të ngjashëm:

“Zor që mund të jetë një aksident që antagonizmi i drejtuar kundër hebrenjve gjendet pothuajse gjithkund në botë ku hebrenjtë dhe johebrenjtë bashkëjetojnë. Dhe, meqë hebrenjtë janë element i përbashkët i situatës, ka mundësi që shkaku të gjendet në ta më parë sesa në grupimet e ndryshme që ndjejnë antagonizmin”.

Vetëm në Evropë dhe në Rusi hebrenjtë janë përzënë 47 herë në 1000 vjetët e fundit:

Mainc, 1012,

Francë, 1182,

Bavari e Epërme, 1276

Angli, 1290

Francë, 1306

Francë, 1322

Saksoni, 1349

Belgjikë, 1370

Sllovaki, 1380

Francë, 1394

Austri, 1420

Lion, 1420

Keln, 1424 2

Mainc, 1438

Augsburg, 1438

Bavari e Epërme, 1442

Holandë, 1444

Brandenburg, 1446

Mainc, 1462

Mainc, 1462

Lituani, 1495

Portugali, 1496

Napol, 1496

Navarre, 1498

Nuremberg, 1498

Brandenburg, 1510

Prusi, 1510

Gjenevë, 1515

Napoli, 1533

Pragë, 1541

Gjenevë, 1550

Bavari, 1551

Pragë, 1557

Shtetet Papate, 1569

Hungari, 1582

Hamburg, 1649

Vjenë, 1669

Sllovaki, 1744

Mainc, 1483

Varshavë, 1483

Spanjë, 1492

Itali, 1492

Moravi, 1744

Bohemi, 1744

Moskë, 1891

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button