Ekonomia

Kuvendi shqyrton marrëveshjet me BERZH-in për zhvillimin e financave publike

0602-Gjate-seances-plenare-ne-Kuvend-Foto-Albert-Myftaraj-525x350Kuvendi diskutoi të enjten në seancë plenare dy marrëveshjet e huasë ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për zhvillimin e financave publike dhe për modernizimin e sektorit financiar.
Qëllimi i akordimit të këtyre huave është mbështetja e reformave nën asistencën e mbikëqyrjen e BERZH-it, Bankës Botërore, të Fondit Ndërkombëtar, për përmirësimin dhe qëndrueshmërinë fiskale të Shqipërisë nëpërmjet fuqizimit të menaxhimit të financave publike, prioritet ky për rritjen e ekonomike afatmesme dhe afatgjatë.
Nëpërmjet politikave të mbështetura nga këto hua do të mbështeten reformat, që do të kontribuojnë në reduktimin e varfërisë dhe mirëqenies së përbashkët duke siguruar një bazë për një stabilitet makro-ekonomik dhe fiskal, i cili është një kusht i domosdoshëm për një model të qëndrueshëm të rritjes. Destinacioni i fondeve është buxheti. Ne total huaja llogaritet 220 milione dollarë dhe këto fonde futen në buxhet dhe secila prej kredive mbështet financat, mbështet ekonominë, mbështet sektorin bankar dhe financiar

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button