Ekonomia

Në janar 2015 zerohen tarifat doganore për lëndët e para blegtorale

Tarifat doganore për blegtorinë në janar të 2015 bëhen zero, duke i ardhur në ndihmë të gjithë atyre që merren me mbarështimin e gjedhit dhe të shpendëve per të rritur veprimtarinë e tyre ekonomike dhe cilësinë e produkteve që tregtojnë.

lopNë Fletoren Zyrtare është publikuar lista e disa artikujve që janë lëndë e parë për bujqësinë apo agroindustrinë, nivelet tarifore doganore të të cilave bëhen zero nga 10% apo 2% që ishin më parë. Mbështetja që po adreson qeveria për sektorin e bujqësisë po rrit interesin e sipërmarrësve për të shtuar investimet në bujqësi, kryesisht në mbarështimin e gjedhëve, teksa kapitalet po orientohen nga tregjet e maturuara, si ndërtimit, drejt sektorëve që janë me potencial për të ardhmen.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button