Kronika

Nis vettingu për 36 gjyqtarë dhe prokurorë

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka shortuar 36 gjyqtarët dhe prokurorët që do të kalojnë në procesin e vettingut.

Në njoftimin për shtyp të KPK, theksohet se, “në zbatim të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të pikës 11 të nenit 3 dhe të pikës 4 të nenit 6 të “Rregullores për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit”, më datë 15.01.2018 janë shortuar dhe kanë filluar procedurat e rivlerësimit për subjektet e rivlerësimit”.

Lista e gjyqtarëve dhe prokurorëve që janë shortuar për vetting:

Enton Dhimitri       Gjykata e Apelit Gjirokastër          Kandidat për KED

Fatos Qato               Gjykata e Apelit Tiranë                   Kandidat për KED

Ahmet Jangulli       Gjykata Administrative Shkodër  Kandidat për KED

Sotiraq Lubonja     Gjykata e Apelit Korçë                     Kandidat për KED

Adnan Xholi            Prokuroria e Përgjithshme

Adnand Kosova      Prokuroria e Përgjithshme

Alfred Progonati     Prokuroria e Përgjithshme

Alma Muça              Prokuroria e Përgjithshme

Arben Kraja            Prokuroria e Përgjithshme

Arqilea Koça           Prokuroria e Përgjithshme

Artur Selmani        Prokuroria e Përgjithshme

Petrit Fusha           Prokuroria e Përgjithshme

Sokol Stojani         Prokuroria e Përgjithshme

Thoma Jano          Prokuroria e Përgjithshme

Alma Liçaj              Kryetare e Gjykatës së Apelit Civil Vlorë

Dritan Banushi     Kryetar i Gjykatës së Apelit Civil Gjirokastër

Entela Prifti          Kryetare e Gjykatës së Apelit Civil Korçë

Fuat Vjerdha         Kryetar i Gjykatës së Apelit Civil Shkodër

Hysni Demiraj      Kryetar i Gjykatës së Apelit Civil Tiranë

Petrit Çeno            Kryetar i Gjykatës së Apelit Civil Durrës

Fehmi Petku         Gjykata e Apelit për Krimet e Rënda

Dritan Peka          Drejtues, Prokuroria e Apelit Tiranë

Altin Binaj            Drejtues, Prokuroria e Apelit Vlorë

Elvin Gokaj          Drejtues, Prokuroria e Apelit Shkodër

Irma Balli             Drejtues, Prokuroria e Apelit Korçë

Alfred Agolli        Drejtues, Prokuroria e Apelit Gjirokastër

Ferdinand Elezi  Drejtues, Prokuroria e Apelit Durrës

Artan Bajrami     Drejtues, Prokuroria e Apelit për Krimet e Rënda

Bujar Sheshi       Prokuroria e Apelit për Krimet e Rënda

Admir Belishta   Kryetar i Gjykatës së Rrethit Korçë

Agron Vavla        Kryetar i Gjykatës së Rrethit Berat

Albina Lako (Spahaj) Kryetare e Gjykatës së Rrethit Gjirokastër

Alfred Gjoni        Kryetar i Gjykatës së Rrethit Kurbin

Alltun Çela          Kryetar i Gjykatës së Rrethit Sarandë

Alma Hoxha (Kolgjoka ) Kryetare e Gjykatës së Rrethit Krujë

Arben Zefi           Kryetar i Gjykatës së Rrethit Shkodër

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button