Ekonomia

OSHEE dhe Posta Shqiptare grup pune për rakordimin e faturave të paguara të energjisë

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE) garanton qytetarët se asnjë abonent që arrin të provojë se e ka kryer pagesën përmes shërbimit të Postës nuk do të penalizohet dhe as detyrohet të ripaguajë faturat.

osheeDuke reaguar pas shqetësimit të ngritur ku klientë të kompanisë pretendojnë t’i kenë kryer pagesat përmes shërbimit të Postës Shqiptare por ato nuk janë të reflektuara në sistem, OSHEE thotë se përmes një grupi të përbashkët pune me Postën Shqiptare është duke u kryer një proces tërësor rakordimi të dhënash për periudhën 2010-2014.

“Deri më tani, pranë zyrave të OSHEE-së rezultojnë 5833 ankesa të abonentëve për këtë fenomen ndërsa u është dhënë zgjidhje 2034 prej tyre”, thuhet në njoftimin e OSHEE-së. Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike fton qytetarët që konstatojnë këtë problem, të tërheqin pranë Postës Shqiptare një kopjo të mandatit të arkëtimit që kanë bërë dhe të paraqiten në zyrat e Kujdesit ndaj Klientit të kompanisë.
Për rastet kur qytetarët kanë kryer pagesën por ajo nuk është përcjellë drejt kompanisë së shpërndarjes, OSHEE do të kërkojë këtë shumë financiare nga Posta Shqiptare. Në rastet kur shuma mund të jetë derdhur por nuk është pasqyruar në sistem, korrigjimi do të kryhet nga OSHEE. “OSHEE garanton qytetarët se asnjë abonent që arrin të provojë se e ka kryer pagesën përmes shërbimit të Postës nuk do të penalizohet dhe as detyrohet të ripaguajë faturat”, citohet deklarata e OSHEE-së.
Ndërkaq, për ata abonentë që me mandatin e arkëtimit provojnë se kanë paguar brenda afateve kohore faturat përmes shërbimit të Postës Shqiptare, por rezultojnë me kamatë në sistemin e OSHEE, ajo do të fshihet dhe qytetarët nuk do të figurojnë debitorë.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button