Ekonomia

Panariti “zhvlerëson” bujqësinë, fermat nën 20 hektarë nuk kanë rentabilitet

Në një analizë që ka bërë Këshilli i Investimeve për aksesin në financë  të agrobiznesit, ministri i Bujqësisë, Edmond Panariti, ka pohuar se një sipërfaqe konsiderohet minimalisht optimale për të filluar një biznes bujqësor, me 20 hektarë, teksa mesatarja e fermave bujqësore aktualisht nuk është më shumë se 1.2 hektarë.

Ministri i Bujqësisë ka shpjeguar se, në fakt, ka dy mekanizma që e konsolidojnë tokën e ndarë në parcela të vogla nga Ligji 7501.

“Së pari, tregu i tokës, ai që ka certifikata pronësie hyn në mekanizmin e shitblerjes dhe në këtë mes arrihet një sipërfaqe që konsiderohet minimalisht optimale për të filluar një biznes bujqësor, minimalisht 20 hektarë për të justifikuar kostot e mekanizmit bujqësor, kontributeve, etj. Tregu i tokës do të duhet kohë të funksionojë dhe çmimet e tokës të kthehen në realitet dhe jo të mbivlerësuar si tani”, është shprehur Panariti gjatë takimit.

Mekanizmi i dytë është konsolidimi virtual i tokës, d.m.th. sipërfaqe që krijohen nga bashkime virtuale të fermerëve nëpërmjet agreguesve, si modeli i Xarrës në jug ku është krijuar një model kooperative i suksesshëm për eksport, ka sugjeruar ministri.

Sfidat e bujqësisë shqiptare dhe institucioneve përkatëse janë të lidhura shumë me standardet e cilësisë dhe gjurmueshmërisë për t’i bërë konkurruese në tregjet europiane.

Ministri i Bujqësisë ka pohuar se modeli rentabël që duhet promovuar për investitorët është agroturizmi që mund të jetë më konkurrues sesa bujqësia e ekonomisë së shkallës, ku mund të krijohen edhe markat shqiptare dhe origjinale që mund të zgjerohen më tej, si p.sh., te vaji i ullirit.

Vendi aktualisht ka 350 mijë ferma të vogla, sipërfaqja e të cilave, në një mesatare të përgjithshme, nuk i kalon të 1.2 hektarët. Sipërfaqja e parcelave të mbjella me një kulturë nuk i kalon të 0.2 hektarët. Situata është alarmante edhe në sektorin e mekanizimit, ku 350 mijë fermave u përgjigjen vetëm 20 mijë e 600 mjete.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button