Prioritetet e buxhetit 2021: Rindërtimi, shëndetësia, arsimi e mbështetja ndaj fermerëve

Procesi i Rindërtimit, shëndetësia, arsimi, fermerët dhe infrastruktura janë konsideruar si sektorë prioritarë nga qeveria gjatë vitit 2021, ku edhe janë mbështetur me fondet e nevojshme.

Sipas relacionit të pr/buxhetit i cili ka marrë miratimin e Këshillit të Ministrave, procesi i Rindërtimit do të financohet me 28 miliardë lekë në vitin 2021, ndërkohë, që mbi këtë edhe 1.5 miliardë lekë parashikohen si financim për bonusin e qirave për familjet e pastreha si pasojë e tërmetit të 26 nëntorit 2019.

Nga ana tjetër, shëndetësia do të vijojë të financohet me prioritet, ku një vëmendje e veçantë do t’i kushtohet përballimit të pandemisë COVID-19, përfshirë edhe blerjen e vaksinës antiCovid, si dhe do të ketë një rritje prej 40% të pagave për mjekët, infermierët dhe laborantët e sistemit shëndetësor me një kosto totale vjetore prej 4.5 miliardë lekë.

Arsimi, po ashtu, do të përfitojë një financim në rritje, ku përfshihet rritja me 15% e pagës së mësuesve të sistemit arsimor parauniversitar me një kosto prej 3.5 miliardë lekë si dhe financimi i prioriteteve të Paktit për Universitetin.

Fermerët, krahas skemës së mbështetjes me grante nga buxheti i shtetit dhe nga fondet e IPARD-t, si dhe nga fondi i garancisë të bashkëfinancuar me BERZH, do të mund të përfitojnë nga skema e subvencionimit të naftës, e cila do t’i kushtojë buxhetit të shtetit për vitin 2021 rreth 1 miliard lekë.

Infrastruktura është një tjetër sektor ku do të fokusohet qeveria në vitin e ardhshëm. Në këtë sektor do të investohet në projektet e mëdha, si tuneli i Llogorasë, Unaza e re e Tiranës, rruga Kardhiq-Delvinë etj, si edhe zgjerimi i rrjetit të rrugëve kombëtare dhe akseve rrugore me rëndësi për zhvillimin ekonomik të rajoneve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *