Ekonomia

Shënohet rritje e eksporteve të kompanive turke në Ballkan

Sipas të dhënave që AA ka përpiluar bazuar në të dhënat e Asamblesë së Eksportuesve Turq, theksohet se në 5 muajt e vitit në Ballkan janë kryer eksporte në vlerë 3 miliardë e 962 milionë e 246 mijë dollarë duke përfshirë kryesisht vendet Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Bullgari, Kroaci, Kosovë, Maqedoni, Sllovaki, Serbi, Slloveni, Mali i Zi, Greqi dhe Rumani.

Teksa kjo shifër ka qenë në nivelin prej 3 miliardë e 245 milionë e 298 mijë dollarë në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, bëhet e ditur se eksportet në pozitën gjeografike të Ballkanit kanë shënuar rritje me 22.1 për qind në vitin e fundit.

Për periudhën në fjalë eksportet më të mëdha në vendet e Ballkanit u realizuan në Bullgari me 1.1 miliardë dollarë, e cila ndiqet nga Greqia me 839.5 milionë dollarë, Sllovenia me 587.8 milionë dollarë dhe Serbia me 367.6 milionë dollarë.

Po ashtu në të njëjtën periudhë, eksportet e kryera vazhdojnë me 211.5 milionë dollarë në Sllovaki, 190.8 milionë dollarë në Kroaci, 179.2 milionë dollarë në Bosnje dhe Hercegovine, 164.3 milionë dollarë në Maqedoni, 159.1 milionë dollarë në Shqipëri, 123.2 milionë dollarë Kosovë dhe 27.6 milionë dollarë në Mal të Zi.

Në eksportet e kryera këtë vit në vendet e Ballkanit, në krahasim me periudhën 5 mujore të vitit 2017 janë shënuar rritje në të gjithë vendet, ku rritja më e madhe është shënuar me 47.7 për qind në Kroaci, ku shifrat për 5 muajt e vitit të kaluar kanë qenë 129.2 milionë dollarë, ndërsa këtë vit kanë arritur në 190.8 milionë dollarë.

Gjithashtu në mesin e vendeve të Ballkanit pas Kroacisë rritje më e madhe është shënuar edhe në Bosnje dhe Hercegovinë me 37.2 për qind e cila ndiqet nga vendet Serbi me 37 për qind, Sllovakia me 36.5 për qind, Greqia me 35.3 për qind, Shqipëria me 25 për qind ,Mal të Zi me 24.6 për qind, Sllovenia me 22.6 për qind, Kosova me 21.3 për qind, Maqedonia me 17.9 për qind dhe me 3.7 për qind në Bullgari.

46 për qind e eksporteve në Ballkan janë nga Stambolli

Duke parë shpërndarjen e eksporteve të realizuara në 5 muaj të vitit në vendet e Ballkanit në bazë të qyteteve, vërehet se eksportet e realizuara në këtë pozitë gjeografike janë në shumën 1 miliard 826 milionë 183 mijë dollarë, ku Stambolli radhitet i pari me 46,1 për qind në totalin e eksporteve prej 3 miliard e 962 milionë e 246 mijë dollarë që janë kryer në vendet ballkanike.

Në eksportet më të mëdha të kryera, Stambolli ndiqet nga qytetet Kocaeli me 605,2 milionë dollarë, Bursa me 302,9 milionë dollarë, Izmir me 192,7 milionë dollarë, Ankara me 169,4 milionë dollarë, dhe Manisa me 102,3 milionë dollarë.

Industria e automobilave në eksportet në vendet e Ballkanit ka qenë sektori kryesues ku në periudhën janar-maj 2018 eksportet arritën në 829.5 milionë dollarë. Ky sektor është ndjekur nga artikujt dhe produktet kimike me 533.8 milion dollarë, tekstilet dhe lënda e parë me 427.9 milionë dollarë, veshjet e gatshme dhe konfeksionet me 332.9 milionë dollarë dhe 321.1 milionë dollarë për sektorët elektirkë, elektronikës dhe të shërbimeve.

Ndërsa sektori ku janë shënuar më pak eksporte për të njëjtën periudhë ka qenë sektori i bimëve dekorative me 2 milionë e 253 mijë dollarë.

Sipas të dhënave nga Asambleja e Eksportuesve Turq, shuma e eksportit (mijë dollarë) dhe shkalla e rritjes së eksporteve në vendet e Ballkanit për periudhën janar-maj 2017 dhe 2018 janë si më poshtë:

Janar-Maj 2017 Janar-Maj 2018 Diferenca (%)
BULLGARI 1.071.853 1.111.610 3,7
GREQI 620.612 839.542 35,3
SLLOVENI 479.386 587.841 22,6
SERBI 268.383 367.579 37,0
SLLOVAKI 154.963 211.522 36,5
KROACI 129.173 190.783 47,7
BOSNJE-HERCEGOVINË 130.626 179.241 37,2
MAQEDONI 139.286 164.250 17,9
SHQIPËRI 127.292 159.068 25,0
KOSOVË 101.559 123.185 21,3
MALI I ZI 22.164 27.625 24,6
TOTAL 3.245.298 3.962.246 22,1

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button