Sporti

Sherri i dhunshëm në derbi, përjashtohen 14 tifozë të identifikuar

Në fillim gjobat, tani përjshtimet. Pas akteve të dhunës që shoqëruan ndeshjen KF Tirana – FK Partizani, e vlefshme për javën e 15-të të kampionatit, Komisioni i Disiplinës dhe Etikës ka marrë masë përjashtimi për 14 tifozë. Atyre u ndalohet hyrja në stadiumet e futbollit të Republikës së Shqipërisë ku zhvillohen veprimtari të organizuara nga FSHF për një periudhë të pakufizuar kohe.

I KOMISIONIT TË DISIPLINËS DHE ETIKËS NË FSHF

Pasi u njoh me relacionin e Sekretariatit Teknik, korrespondencën me policinë e shtetit lidhur me aktet e dhunës në ndeshjen KF Tirana – FK Partizani të zhvilluar më datë 03.12.2023, ku janë konstatuar shkelje të parashikimeve ligjore të nenit 48 e vijues të Ligjit 79/2021 “Për Sportin” si dhe pasi shqyrtoi dokumentacionin e paraqitur dhe diskutoi çështjet në tërësi duke u bazuar në nenin 59 e vijues të KDE

VENDOSI:

Të ndalojë hyrjen në stadiumet e futbollit të Republikës së Shqipërisë ku zhvillohen veprimtari të organizuara nga FSHF për një periudhë të pakufizuar kohe personave të më poshtëm:
– Denis Ahmeti

– Renis Maçi

– Qemal Cano

– Endri Mesiti

– Juxhin Seferi

– Mishel Burreli

– Redi Sinani

– Erinol Dushaj

– Grejsi Sorra

– Lorjan Beqo

– Elvis Qatia

– Herald Huqi

– Donald Ismaili

– Armand Shëngjergji

Në bazë të Nenit 7 të KDE, udhëzohen të gjithë anëtarët e FSHF të cilët kanë nën administrim stadiume futbolli, të garantojnë zbatimin e këtij vendimi. Një kopje e këtij vendimi t`i përcillet Policisë së Shtetit.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button