Ekonomia

150 milionë USD për shpërndarjen e energjisë, eliminim faturave aforfe

energjiaPër të ulur nivelin e humbjeve, Ministria e Energjisë dhe Industrisë mes projekteve financuar nga Banka Botërore, synon plotësimin me matësa të te gjithë konsumatorëve dhe eliminimin e faturimit aforfe.
Burime të MEI-t bëjnë të ditur për ATSH-në, se po negociohet paketa më e rëndësishme financiare prej 150 milionë USD miratuar nga Banka Botërore, me qëllim që rreth 100 milionë USD të shkojnë në sektorin e shpërndarjes. Këtij sektori do t’i shtohen edhe 50 milionë USD të tjera nga dy institucione ndërkombëtare, me qëllim që të bëhet një sekor I qëndrueshëm shpërndarja e energjisë.
Ministri i MEI-t, Damian Gjiknuri, u shpreh së fundi në Kuvend se “synojmë uljen e humbjeve duke futur investimet në sistemin e matjes me teknologji të reja, mes të cilave aplikimi i vendosjes së çmimeve në pik dhe çmimet e natës, kur energjia është kudo më e lirë”.
Në periudhën 2012-2013 arriti në 200 mijë numri i konsumatorëve që konsumonin energji pa pasur matësa dhe për pasojë, u shënua nivel i lartë i humbjeve të energjisë.
Operatori i Shpërndarjes në këtë periudhë arriti humbjet në nivelin 50% dhe arkëtimet në nivelin më të ulët historik, duke krijuar probleme të mëdha në likujditet, borxhe tek KESH, OST, furnizuesit private, mungesë fondesh për investime të mëtejshme.
Investimet në sektorin energjitik, sidomos në pjesën e shpërndarjes, kanë qenë minimale, pasi përvec disa investimeve që u bënë menjëherë pas privatizimit në 2010-2011, më pas u ndërprenë. Sot kompania e shpërndarjes OSHEE është 100% me aksione shtetërore pas mbylljes së procesit me CEZ-in cek.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button