Ekonomia

BERZH mbështet sipërmarrjen e grave në biznes, në vendet e Ballkanit

Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) është duke siguruar financime me Bankat  tregtare në vendet e Ballkanit, për të mbështetur gratë në sipërmarrje, sipas një njoftimi për shtyp nga BERZH.

berzhFondet do të jenë  kredi e butë për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të menaxhuara nga gratë në vendet ku ka nisur zbatimi i Programit  të Biznesit per Ballkanin Perëndimor.

Kredia BERZH me Bankat tregtare lidhet me mbulimin e riskut të kreditimit dhe financimi është i kombinuar me shërbime këshilluese për gratë sipërmarrëse.

Projekti ka nisur zbatimin për mbështetjen e grave sipërmarrëse në Serbi dhe pritet të shtrihet edhe ne vende te tjera përfshirë dhe Shqipërinë.

Programi, përfshin financim, asistencë teknike për pjesëmarrje institucionesh financiare, këshilla të biznesit për gratë sipërmarrëse dhe një mekanizëm për ndarjen e riskut,  ndersa BERZH planifikon të kontribuojë me  20.000.000 € për të krijuar linjat e kredisë për huadhënie ndaj bizneseve të grave e udhëhequr nëpërmjet bankave lokale në të gjithë rajonin. sipas njoftimit.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button