Ekonomia

FED invest: “Ndërtimi i bazës së njohurive për ndërmarrjet e vogla dhe shumë të vogla” Skills4MSEs

Platforma E-Learning

FED invest sipartneri projektit të përbashkët “Ndërtimi i bazës së njohurive për ndërmarrjet e vogla dhe shumë të voglaSkills4MSEs,organizoi një seri trajnimesh.

Të gjitha trajnimet gjenden në platformën online, thjeshtë mjafton të klinkoni më poshtë: Skills4MSEs: Login në site

Dëshironi të investoni për veten tuaj duke zhvilluar kapacitetet tuaja në:

Trajnimet janë të dizenjuara për :

  • të gjitha bizneset mikro
  • sipërmarrësit që sapo kanë nisur një biznes
  • emigrantët, të cilët dëshirojnë të fitojë njohuri mbi tregun shqiptar
  • të interesuar në zgjerimin e njohurive

ju mund të merrni pjesë falas në trajnimin mbi të gjithë çështjet e mësipërme të organizuara nga platforma Skills4MSEsSi?

Skills4MSEs: Login në site

Regjistrohuni këtu për të hyrë në platformën e-Learning.

 Për më shumë infomacion ju lutem kontaktoni në adresën e emailit info@fedinvest.al ose në numrin e celularit 069 70 60000.

Ky projekt financohet nga fondet e Bashkimit Europian në kuader të programit ʺInterreg Balkan-Mediterraneanʺ Skills4MSEs me kohëzgjatje deri në fund të vitit 2021 në të gjitha zonat ku FED invest operon.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button