Keshilla

Fëmijët e lindur në kohë digjitale, këshilla se si t’i edukoni ato në mënyrë të sigurt

Jemi në një kohë ku fëmijët quhen “fëmijë digjitalë”, domethënë të lindur në një botë teknologjie. Këta fëmijë në mënyrë të pashmangshme do të shkojnë në përdorimin e telefonave, tabletave, video lojërave etj.

Kjo nuk është domosdoshmërish një gjë e keqe, teknologjia është një mjet i jashtëzakonshëm mësimi siç nuk ka pasur kurrë në historinë njerëzore, por sigurisht së bashku me avantazhet vijnë dhe rreziqet. Është e rëndësishme të mësohet një marrëdhënie e duhur me teknologjinë dhe internetin.

Edukimi digjital në familje është i rëndësishëm

Qasja e parë me teknologjinë dhe më konkretisht me internetin duhet të jetë nën mbikëqyrjen e prindit. Prindët duhet të tregojnë dhe të shpjegojnë me detaje bazat, si dhe mundësitë dhe veçanërisht rreziqet qe sjell interneti. Fëmijët e vegjël nuk duhet të lihen kurrë vetëm me një kompjuter, tablet apo telefon.

Flisni për aktivitetet e kryera në internet

Ky është një hap kyç dhe një mënyrë thelbësore për t’i mbrojtur ata nga rreziqet në internet. Lërini t’ju tregojnë për përvojat e tyre, faqet që vizitojnë në ueb, aktivitetet e tyre. Inkurajimi që të flasin për emocionet e tyre ndërsa janë në internet do t’i ndihmojë fëmijët që të jenë përgjegjës për aktivitetet e tyre, duke i edukuar që të shmangin disa site dhe të hulumtojnë të tjera.

Krijimi i momenteve pa teknologji

Organizoni aktivitete së bashku, me të gjithë familjen, ku teknologjia është e ndaluar dhe nuk përdoret. Fëmija me siguri do të ndihet më i përfshirë në jetën familjare, diçka që sot, fatkeqësisht po humbet. Përveç kësaj, është gjithashtu e rëndësishme të jepen rregulla për përdorimin e teknologjisë. Vendosja e kufijve është e dobishme, kjo do të shmangë varësinë dhe gjithashtu do të mësojë respektimin e rregullave dhe kufijve prindërorë.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button