Ekonomia

FZhR investon rreth 50 milionë lekë për rehabilitimin e fasadave të ndërtesave në Burrel

Rehabilitimi i fasadave të ndërtesave në dy rrugë të qytetit të Burrelit dhe ndriçimi, në rrugët hyrëse e dalëse të tij, është projekti që ka filluar të zbatohet në qytetin e Burrelit.

Godinat, ndërtimi i të cilave i takon viteve 1960 – 1985, kanë fasada të amortizuara, gjë që ka sjellë pasoja për jetesën e banorëve të tyre, por edhe për estetikën e qytetit.

Përfituesit prej këtij rehabilitimi, nuk do të jenë vëtëm familjet që banojnë në to, por gjithë qytetarët e Burrelit.

Projekti ka një kosto të parashikuar prej 49,885,328 lekësh dhe po kryhet nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve.

Në këtë projekt është përfshirë edhe rehabilitimi i rrugëve Kokë Malci-Qendër ( 400m) dhe Qendër-Rexhep Pasha Mati (200m) si dhe trotuaret e rrugës “Kuvendi i Dukagjinit”.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button