Ekonomia

Gati 50 % e ndërmarrjeve të huaja në vend, nga Italia dhe Greqia

Gati gjysma e ndërmarrjeve të huaja që operojnë në shtëpinë e tyre të përkasin dy vendet e Greqisë, Italisë dhe Greqisë.

Institucioni i Statistikave të Shqipërisë (INSTAT) ka hartuar një publikim të veçantë për karakteristikat kryesore të ndërmarrjes me kompanitë e huaja të përbashkëta që operojnë në Shqipëri.

Sipas të dhënave, në vitin 2021, ndërmarrjet me pronarë apo bashkëpronarë të huaj zënë 3.7 % të ndërmarrjeve aktive.

Referojuni të dhënave, kompanitë me miqtë nga shtetet e Bashkimit Evropian zënë mesatarisht 57,6 % të ndërmarrjeve të huaja dhe të përbashkëta, ndërsa shtetet e Ballkanit Perëndimor mendojnë 9,9 % të huajve.

Nga 5 250 ndërmarrje të huaja që operuan në shitje në vitin 2021 2 087 ishin me pornarë italiane dhe 224 ishin pronarë grekë. Ndërkohë 136 ndërmarrje ishin me pronarë gjermanë.

Në vitin 2021, nga vendi i Bashkimit Evropian, ndërmarrjet e huaja dhe të përbashkëta italiane mbulojnë 47.7 % të punësimit dhe 21.5 % të shitjeve neto,

INSTAT bën të ditur se kompanitë e huaja e të tjera janë përqendruar në qytetin e Tiranës dhe Durrësit.

Në ekonominë shqiptare, ndërmarrjet e huaja dhe të përbashkëta nga shtetet e Bashkimit Evropian janë mbizotëruese në aktivitetet e shërbimeve të tjera (23.7 %), tregtia (12.8 %) dhe industria (9.4%).

Në vitin 2021, ndërmarrjet e huaja dhe të përbashkëta kanë realizuar 18,3 % të punësimit të gjithësej dhe 19,8 % të shitjeve neto.

Gjatë vitit 2021, ndërmarrjet nga vendi i BE-së me 1-9 të punësuar mbulojnë 83.8 % të gjitha ndërmarrjeve të BE-së, ndërsa ndërmarrjet me 250 e më shumë punë mbulojnë 1.4 %.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button