Ekonomia

HEC-et e pavarur prodhuan më shumë se 1/4 e energjisë së KESH-it

Prodhuesit e pavarur të energjisë, projekte që edhe pse janë me kontrata koncesioni, nuk kanë detyrimin e shitjes së energjisë te shteti, kanë prodhuar në pjesën e parë të vitit rreth 700 mijë MWh energji. Kjo sasi është sa ¼ e energjisë që kaskada më e madhe në vend, ajo e Drinit që menaxhohet nga Korporata Elektroenergjetike Shqiptare, prodhoi në të njëjtën periudhë.

Vetë KESH prodhoi 2.8 milionë MWh. Situata e mirë hidrike në përgjithësi krijoi një panoramë pozitive të prodhimit të energjisë gjatë këtij viti, teksa shifrat tregojnë se edhe pesha e HEC-eve që shesin në tregun e lirë është jo e vogël.

Konkretisht prodhuesi më i madh i pavarur është Devoll Hydropower që ka dy hidrocentrale mbi lumin Devoll, Banjën dhe Moglicën ka prodhuar 265 mijë MWh apo rreth 40% të totalit të energjisë që ka ardhur nga ky grup.

Afërsisht 30% e kësaj energjie ka ardhur nga investimi i Ayen Enerji në lumin Fan ku nga HEC-i Peshqesh dhe Fangu është prodhuar një sasi mbi 200 mijë MWh në 6 mujorin e parë të vitit.

HEC Qami, një investim i Lajthiza Invest që ka hyrë në prodhim së fundmi ka prodhuar një sasi prej 2.5 mijë MWh dhe bën pjesë tek HEC-et me kapacitet deri në 2 MW të cilët viteve të fundit kanë qenë të shumtë në dhënie autorizimesh.

Pesha e fotovoltaikëve të pavarur në tregun e energjisë ashtu si fotovoltaikët në tërësi, mbetet ende e vogël, duke shënuar një prodhim prej 9 mijë MWh energji në 6 muajt e parë të vitit.

Në totalin e prodhuesve të mëdhenj dhe të pavarur të energjisë përqendruar kryesisht në investimet në kaskadën e Devollit dhe Fanit nuk është përfshirë Ashta. Ky projekt klasifikohet sipas shifrave zyrtare tek prodhuesit e pavarur të energjisë në një kontratë me OSHEE.

Nga Ashta u prodhuan 155 mijë MWh energji në 6 muajt e parë të vitit, duke e rritur edhe më tej peshën e prodhuesve të pavarur të energjisë që operojnë në vend.

Hidrocentrali i Ashtës është i ndarë në dy pjesë: energjia elektrike prodhohet fillimisht në Ashta I, ku tre dekada më parë është ndërtuar rezervuari i Spatharës dhe sistemi i vogël i vaditjes për sektorin bujqësor.

Energjia elektrike prodhohet në një shkallë të dytë të HEC, saktësisht tek Ashta 2 – e cila ndodhet 5 km pas bjefit të poshtëm të Ashta 1. Dy godinat e HEC lidhen me njëra tjetrën nëpërmjet një kanali derivacioni. Kapaciteti i plotë i të dy HEC-eve (Ashta 1 & Ashta 2) është 53 MW.

Të kombinuar tre investimet më të mëdha në “hidro” ku bëjnë pjesë Devolli, Ayen dhe Ashta kanë një vlerë prej 1 miliardë euro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikuj te ngjashem

Back to top button