Kronika

ILDKPKI padit ish deputetin e PS, Harasani

Andis_HarasaniInspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave ne vazhdim te masave ndeshkimore per subjekte qe jane gjetur me shkelje sa i takon deklarates se pasurive, ka paditur edhe ish deputetin socialist Andis Harasani.

Ne nje deklarate per media, publikuar paraditen e sotme, Inspektoriati ben me dije “vendosi masa administrative dhe paraqiti pranë organit të akuzës kallëzim për ndjekje penale për veprën penale të parashikuar nga neni 257/a i Kodit Penal”.

Neni ne fjale, lidhet pikerisht me “Refuzimin për deklarimin, mosdeklarimin, fshehjen ose deklarimin e rremë te pasurive të personave të zgjedhur dhe nepunesve publike”.

Subjektet e paditur

Luan Jonuzi, për funksionin Inspektor në Drejtorinë Rajonale Tatimore Durrës

Qamil Korça, për funksionin Inspektor në Drejtorinë Rajonale Tatimore Korçë

Afërdita Hysa, për funksionin Drejtor në Drejtorinë Rajonale Tatimore Tiranë

Andis Harasani, për funksionin Deputet, Kuvendi i Shqipërisë

Ziso Lluci, për funksionin Kryetar, Komuna Finiq, Qarku Vlorë

Elisabeta Ferizaj (Muda), për funksionin Doganier në D.P.Doganave, Dogana Sarandë

Meliha Kukaj, për funksionin Kancelare në Gjykatën e Shkallës së Parë Pukë

Shpëtim Bajrami, për funksionin Inspektor në D.P.Tatimeve, Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë

Roland Çelmeta, për funksionin Zv-Drejtor, Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë dhe Kalibrimit

Adem Halilaj, për funksionin Drejtor i BCU, Shtabi i Përgjithshëm, Ministria e Mbrojtjes

Nestor Ruço, për funksionin Doganier, Dogana Korçë

Armand Tartari, për funksionin Drejtor i Planifikimit dhe Programimit, Ministria e Mbrojtjes

Arben Lekaj, për funksionin Inspektor në Drejtorinë Rajonale Tatimore Shkodër

Marion Hasanaj, për funksionin Inspektor në Drejtorinë Rajonale Tatimore Fier

Vladimir Përdhiku, për funksionin Nënprefekt, Qarku Korçë

Tare Beqiri, për funksionin Inspektor në Drejtorinë Rajonale Tatimore Fier

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button