Inceneratori i Tiranës i kalon në administrim AAPSK, Baçi: Bashkitë të zbatojnë detyrimet

Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara, në Ministrinë e Brendshme ka marrë në administrim pronat e zotëruara nga shoqëria “Integrated Energy BV SPV”.

Administratori Arjan Baçi, në një komunikim për mediet nga impianti i trajtimit të mbetjeve të Tiranës, u shpreh se, “gjykata ka vendosur që për menaxhimin e kësaj shoqërie të merret Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara që është në varësinë e Ministrisë së Brendshme dhe administrator jam zgjedhur”.

“Puna po vazhdon normalisht. Po ndiqen të gjitha kontratat që janë lidhur dhe po shihen të gjitha detyrimet e prapambetura që kompani të ndryshme kanë tek kjo shoqëri, me qëllim që të bëhet i mundur vazhdimi i ecurisë dhe trajtimin e mbetjeve urbane të qarkut të Tiranës”, tha ai.

“Një problematikë që pamë nga situata që shikojmë aty dhe nga informacionet e shpejta që kemi marrë është që bashkitë e qarkut të Tiranës janë akoma debitorë tek kjo shoqëri. Po bëhet muaji i tretë që nuk kanë shlyer detyrimet. Por kemi filluar t’i kontaktojmë dhe t’i dërgojmë shkresat përkatëse për t’i vënë para përgjegjësisë që kemi një kontratë të lidhur , e cila duhe ttë zbatohet. Moszbatimi i kësaj kontrate do të sillte një kaos në menaxhimin e të gjithë mbetjeve urbane në qarkun e Tiranës”, u shpreh ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *