Ekonomia

Ministria Bujqësisë, Task Force për verifikimin e liçencave të peshkimit detar

 Ministria-e-Bujqesise-526x350Ministria e Bujqësisë, ka ngritur Task Forcen për verifikimin e liçencave të peshkimit detar, ujërave te brendshme dhe akuakulturës dhe kontratat e tokave bujqësore.

Në një njoftim për shtyp, Ministria e Bujqësisë bën të ditur se, ka nisur prçcedurat për anullimin e 22 liçensave të peshkimit dhe 45 kontratave për tokat bujqësore.

Pas urdhrit të firmosur nga Ministri i Bujqësisë, Edmond Panariti, në Ministrinë e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Admistrimit të Ujërave është ngritur një grup Task-Force për verifikimin e proçedurave që janë ndjekur për dhënien e liçensave të peshkimit si dhe për verifikimin e proçedurave për lidhjen e kontratave për tokat bujqësore në të gjithë territorin e vendit.

Një tjetër detyrë e grupit Task-Force ka qenë edhe verifikimi i zbatueshmërisë së kushteve që përmbajnë liçensat e peshkimit dhe kontratat e tokave bujqësore. Pas verifikimeve, janë konstatuar se ka pasur probleme si me procedurat e dhënies së licencave të peshkimit dhe lidhjes së kontratave për tokat bujqësore, ashtu edhe me zbatueshmërinë e tyre.

Për këtë arsye, Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave ka urdhëruar fillimin e proçedurave për anullimin e 22 liçensave të peshkimit detar dhe ujërat e brendshme dhe akuakulturës,si dhe anullimin e 45 kontratave për tokat bujqësore.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button