Kronika

Naço: Reformë rrënjësore dhe gjithëpërfshirëse ne drejtësi

Reforma ne sistemin e drejtesise-Pavaresia, llogaridhenia dhe profesionalizmi Foto Flori Abazi

Reforma në drejtësi do të jetë rrënjësore dhe  do të cekë të gjitha insitucionet që lidhen me drejtësinë, tha të premten ministri i Drejtësisë, Nasip Naço, gjatë tryezës së rrumbullakët me temë “Reforma në Sistemin e Drejtësisë, Pavarësia, Llogaridhënia dhe Profesionalizmi”.

Gjatë fjalës së tij, ministri i Drejtësisë theksoi se kjo tryezë është mjaft e rëndësishme dhe vjen si përgjigje ndaj tryezës së mbajtur më 6 tetor nga Presidenti i Republikës dhe konkluzionet e saj do t’i bashkangjiten konkluzioneve të nxjerra më 6 tetor.

Sa i takon reformës në drejtësi, ministri Naço nuk përjashtoi mundësinë e ndërhyrjes në Kushtetutë, por kjo, tha ai, do të bëhet vetëm ne bashkëpunim me opozitën. “Reformë do të ketë në të gjitha institucionet. Reformë do të ketë në Shkollën e Magjistraturës, në Konferencën Gjyqësore, në KLD, Gjykata etj”, theksoi Naço. Sipsa tij, të diplomuarit në Shkollën e Magjistraturës duhet të motivohen duke u emëruar menjëherë në prokurori apo gjykatë dhe jo siç ka ndodhur deri më sot. “Konferenca Gjyqësore është një organ, kompetencat e të cilit duhet të rriten, duke e kthyer në një kontrollor të KLD-së dhe anëtarëve të saj, emërimi i të cilëve duhet të ketë kritere edhe më të forta”, vijoi ministri i Drejtësisë.

Reforma ne sistemin e drejtesise-Pavaresia, llogaridhenia dhe profesionalizmi Foto Flori Abazi (2)

Sipas Naços, reforma do të shtrihet edhe në Gjykata. “Gjykatat kanë një fluks të lartë pune dhe kjo e bën të domosdoshme ndërhyrjen për të rritur shpejtësinë e dhënies së drejtësisë. Rritja e kontrollit të gjyqtarëve dhe ndarja më e mirë e punës do të jenë primare në reformën që do të prekë këtë pjesë të sistemit të gjykatave. Gjykata Kushtetuese gjithashtu do të jetë pjesë e reformës”, vijoi Naço.

Ministri i Drejtësisë tha gjithashtu se edhe sistemi i ankesave, ndërmjetësimit, si dhe zyrat e Përmbarimit duhet të marrin një rol më të rëndësishëm në sistemin e drejtësisë. “Duke qenë se kjo do të jetë një nga reformat më të mëdha të sistemit të drejtësisë, prania e opozitës dhe të gjithë aktorëve është thelbësore”, theksoi ai.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button