Kronika

Në mars nis aplikimi i patentës me pikë

Në muajin mars do të nisë aplikimi i patentës me pikë për të gjithë qytetarët shqiptarë.

patenta-me-pikeDrejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rugor e ka gati infrastrukturën dhe pritet që së shpejti të nisë edhe zbatimin e sistemit të pikëzimit të patentës. Ky sistem, pritet të ndikojë ndjeshme në uljen e numrit të aksidenteve në rrugë.

Qytetarët nuk do të jenë të detyruar të pajisen me karton të ri të lejes së drejtimit edhe pas nisjes së sistemt të pikëzimit të patentës. Çdo shtetasi i cili sapo fiton të drejtën për lejedrejtimi, i jepen një total prej 20 pikësh të cilat mund të ulen deri në 0 pikë, duke i korrensonduar shkeljeve të bëra. Ulja e pikëve do të pasyrohet në regjistrin elektronik kombëtar të shtetasve. Referuar ndryshimeve në Kodin Rrugor, nuk mund të hiqen më shumë se 15 pikë njëkohësisht.

Për të rimarrë pikët e humbura drejtuesi i mjetit duhet t’u nënshtrohet kurseve të kualifikimit. Testimi per rifitimin e pikeve te humbura organizohet nga DPSHTRR dhe pa pasur nevojën per autoshkolle.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button