Ekonomia

Njoftim për trajnim, FED invest partner i projektit: “Ndërtimi i bazës së njohurive për ndërmarrjet e vogla dhe shumë të vogla”-Skills4MSEs

FED invest është pjesë e projektit të përbashkët “Ndërtimi i bazës së njohurive për ndërmarrjet e vogla dhe shumëtë vogla” Skills4MSEs. Qëllimin kryesor i këtij projekti eshte zhvillimi i një strukture ndërkufitare të integruar për ofrimin e shërbimeve të zhvillimit të biznesit dhe mjeteve të tjera mbështetëse për ndërmarrjet e vogla dhe shumë të vogla, ekzistuese apo potenciale në formë elektronike dhe fizike, me fokus në:

  • Aſtësitë themelore të sipërmarrjes
  • Aſtësi komunikimi
  • Aſtësi teknologjike

Njoftim për trajnim

Për më shumë infomacion ju lutem kontaktoni në adresën e emailit info@fedinvest.al ose në numrin e celularit 069 70 60000.

Ky projekt financohet nga fondet e Bashkimit Europian në kuader te programit

ʺInterreg Balkan-Mediterraneanʺ Skills4MSEs me kohëzgjatje deri në fund të vitit 2021 në të gjitha zonat ku FED invest operon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikuj te ngjashem

Back to top button