Ekonomia

Oficinat e tahografit duhet të jenë të autorizuara

Ofiçina-e-tahografit-Tirane-646x350 Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës njoftoi të enjten se vetëm oficinat e tahografit që janë autorizuar prej saj kanë të drejtë ligjore të ushtrojnë aktivitet në ketë fushë.

Në një njoftim për shtyp, MTI bën të ditur se oficinat që janë të autorizuara për dhënien e këtij shërbimi janë të publikuara në faqen zyrtare të Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës.

Sipas MTI-së, të gjitha ato oficina që kryejne shërbime tahografi të pautorizuara nga MTI dhe që nuk plotësojnë kriteret e përcaktuara nga ligji dhe aktet nënligjore do të perballen me sanksionet që përcakton ligji.
Tahografi është pajisje e aftë të regjistrojë gjithë itenerarin e përshkruar nga mjeti autobuzi/furgoni, në mënyrë të detajuar në elementët në km, orë pune dhe shpejtësi. Oficina e pare e tahografit në Shqipëri u hap në fund të muajit maj të këtij viti. Ministri i Transportit, Edmond Haxhinasto, e cilësoi hapjen e kësaj ofiçine si të rëndësishme. “Vendoset një standart për sa i takon detyrimit europian për tahografin, atë analog dhe atë dixhital, një domosdoshmëri për shërbimet e transportit për mjetet mbi 3.5 ton, që do të thotë që shërbimet tona të transportit të jenë më kompetitive dhe të përputhen plotësisht me rregullat europiane të këtij shërbimi”, deklaroi Haxhinasto.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button