Opinion

Shtatë pyetje publike për prokurorin e SPAK, Dritan Prençi

Nga MARASH LOGU

Pasi studiova me kujdes vendimin e Gjykatës së Posaçme dhe iu ktheva raportit të Komisionit Hetimor të Inceneratorëve, veçanërisht pjesës së Tiranës, për të cilin kam punuar vetë si ekspert i komisionit së bashku me kryetaren znj. Tabaku, më lindën natyrshëm disa pyetje për prokurorin e çështjes, të cilat po i parashtroj në vijim.

1. A ka qenë Erion Veliaj i përfshirë qysh në fillim të procedurës konçesionare të inceneratorit të Tiranës (shih shkresën nr. 4101/1 prot., datë 28.06.2016 e Lefter Kokës)?

2. A është e vërtetë që në mbledhjen e komisionit të konçesionit të datës 20.09.2016, dy përfaqësuesit e Erion Veliaj, shtetasit Taulant Tusha dhe Namik Simixhiu janë shprehur se Bashkia nuk ka të ardhura për të përballuar kostot e projektit (shih proçesverbalin e datës 20.09.2016 të Komisionit të Konçesionit)?

3. A ishte kusht për vazhdimin e procedurave konçesionare marrja e miratimit nga të gjitha bashkitë e Qarkut Tiranë (13118/7 prot., datë 02.03.2017 të Arben Ahmetaj), ndërkohë të vetmit që i është kërkuar dakordësia është kryetari i Bashkisë Tiranë, Erion Veliaj (shih shkresën nr. 5474/26 prot., datë 28.02.2017 të Alqi Bllakos)?

4. A është e vërtetë që Erion Veliaj, megjithëse përfaqësuesit e tij në komision ishin shprehur kundër, ka marrë përsipër 91 milionë euro për depozitimin e mbetjeve dhe 214 milionë lekë për shpronësimet (shih shkresën nr. 8275/1, datë 27.03.2017 të Erion Veliaj)?

5. A duhej që kjo dakordësi në parim, duke qenë se lidhej me detyrime buxhetore, të merrte miratimin e Këshillit Bashkiak Tiranë (shih nenin 54 të Ligjit nr. 139/2015)?

6. A kanë kërkuar përfaqësuesit e Ministrisë së Mjedisit që në kontratën konçesionare të parashikohej miratimi nga Këshilli Bashkiak Tiranë, përpara hyrjes në fuqi të kontratës, dhe kjo kërkesë është refuzuar nga përfaqësuesit e Erion Veliaj (shih proçesverbalin e datës 31.08.2017 të Komisionit të Konçesionit)?

7. A dëshmoi rrejshëm Erion Veliaj para Komisionit Hetimor kur u shpreh se procedurat e shpronësimit nuk janë ndjekur nga Bashkia, ndërkohë që vendimet e shpronësimit ngarkonin pikërisht Bashkinë me ndjekjen e procedurave tē shpronësimit (shih shkresën 45217/2 prot., datë 26.11.2021 të Erion Veliaj)?

Nëse përgjigja për të gjitha më lart është pozitive, si është e mundur që SPAK nuk është ndalur në analizën e rolit dhe përgjegjësisë së Erion Veliaj, por është mjaftuar vetëm me një paragraf (shih paragrafin nr. 43 më poshtë), kur del qartë se procedura konçesionare do të ishte e pamundur të realizohej pa përfshirjen dhe dakordësinë e kryebashkiakut Veliaj?!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button