Bota

The Guardian: KE-ja rikthen propozimin e taksave të larta mbi korporatat

The Guardian

Legjislacioni i propozuar është përshtatur për të frenuar shumëkombëshet që të zhvendosin fitimet e realizuara nga Europë për të shmangur detyrimet tatimore…
Komisioni Europian do t’i dyfishojë gjobat ndaj shumëkombsheve të cilat shmangin taksat me rinisjen e propozimeve për të krijuar një sistem të njëjtë tatimor për bizneset në të gjithë vendet anëtare.
Legjislacioni i propozuar do t’i nënshtrojë kompanitë që të përdorin rregulla të njëta për llogaritjen e fitimeve të taksueshme, sipas një drafti të shqyrtuar nga The Guardian. Kjo do të jetë e detyrueshme për kompanitë me qarkullim vjetor më të madh se 750 milionë euro, si dhe janë rezident i taksueshëm në një vend europian.
I projektuar për të frenuar zhvendosjen e fitimeve, gjë që ka lejuar që shumëkombëshet si Apple, Starbucks dhe Amazon të shmangin detyrimet tatimore të një shume shumë të madhe për të ardhurat e gjeneruara në Europë. Propozimi u prezantua që në 2011, por hasi në kundërshtimin e Irlandës dhe Mbretërisë së Bashkuar.
Ligjet janë të projektuara në mënyrë që të sigurohen se të ardhurat janë taksuar në juridiksionin ku kjo vlerë aktualisht është krijuar, sipas draftit, duke e bërë më të vështirë për shumëkombëshet për të shmangur taksat duke transferuar asetet e patrupëzuara siç është marka apo prona intelektuale në vende ku norma e tatimit është më e ulët. Komisionerët europianë i përshkruajnë ligjet e propozuara si “një mjet shumë efektiv për përmbushjen e objektivave për taksim më të drejtë dhe më efikas”.
Të gjithë vendet anëtare duhet të firmosin propozimin në mënyrë që të kalojë ligji. Ndërsa Mbretëria e Bashkuar mund të largohet nga Bashkimi Europian më përpara se ligji të kalojë, ajo çka e mban ende në tryezën e diskutimit është vetëm një anëtar. Nëse Britania do të mbetet pjesë e tregut të përbashkët, ligjet e reja do të aplikohen dhe në të gjithashtu.
Komisioni ka planifikuar të prezantojë dy pjesë të ligjit të propozuar. I pari, i njohur si baza e përbashkët e taksimit të korporatave, do të prezantojë mënyrat e reja të përllogaritjes, aty ku kompania realisht i krijon të ardhurat. Formula rishikon vlerën se ku është krijuar bazuar mbi tre faktorë që peshojnë njëjtë: asetet, fuqia punëtore dhe shitjet.
I dyti, baza e përbashkët e korporatave të konsoliduara, do të caktojë një vend të vetëm në ngarkim të mbledhjes së taksve europiane të një kompanie të vetme. Këto të ardhura do të shpërndahen pastaj vendeve të tjera në të cilat kompania ka gjeneruar përfitimet. Ky propozimi i dytë do të mbahet pezull deri ne momentin kur të jetë rënë dakord për të parin.
Ligjet janë projektuar që të kenë si objektiv vetëm kompanitë e mëdha dhe ato të cilat kanë aktivitet përtej kufijëve të një vendi, përgjegjëse për 64% të xhiros së krijuar brenda BE-së. Ndërsa kompanitë më të vogla e kanë me zgjedhje për t’ju bashkuar skemës.
Kompanitë e mëdha paguajnë vetëm 2% të taksave, sipas përllogaritjeve të komisionit, ndërsa përllogaritja për firmat më të vogla është 30%. Sa më shumë filiale një kompani ka dhe sa më shumë që kryen tregti me jashtë, aq më e lartë është kosto e administrimit. Nëse të gjitha shumëkombëshet do të paguanin taksat nëpërmjet një vendi të vetëm europian, kursimet do të përllogariteshin 800 milionë euro në vit.
Propozimet do të refuzohen nga Irlanda, që ka një normë të ulët taksimi prej 12.5% dhe mbështetet mbi konkurrueshmërinë fiskale për të tërhequr shumëkombëshet. Dublini akoma po merret me vendimin e Komisioni Europian për të dënuar Apple me një gjobë prej 13 miliardë euro për përfitime të paligjshme.

/The Guardian/

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button