Tre sektorët kryesorë që tërheqin kredi nga institucionet mikrofinanciare

Sektorët  e  tregtisë, shërbimeve dhe bujqësisë vijojnë të  përfaqësojnë aktivitetet kryesore ekonomike që tërheqin kredi nga institucionet mikrofinanciare, ndërkohë që cilësia e kredisë së dhënë nga këto subjekte deri në fund të 2020 ishte relativisht e mirë.

Sipas BSH-së, në fund të vitit të kaluar, 30 institucione mikrofinanciare, kishin një total aktivesh prej 66 miliardë lekësh.

Ndërsa raporti i kredive me probleme në fund të 2020 arriti në rreth 12%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *