Kronika

Gjykata Kushtetuese rrëzon kërkesën e PD për ligjin e ILDKP

Gjykata Kushtetuese rrëzoi sot kërkesën e Partisë Demokratike për të shpallur si të papajtueshme me Kushtetutën nenin 4 të ligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9049, datë 10.04.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, të ndryshuar”.

kushtetuesePasi shqyrtoi dhe analizoi pretendimet e ngritura nga Partia Demokratike, si dhe prapësimet e paraqitura nga subjektet e interesuara, Gjykata Kushtetuese rrëzoi kërkesën, thuhet në një njoftim të kësaj gjykate.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button