Kronika

KLD: Në mbledhjen e 7 korrikut shqyrtohen propozimet për procedime disiplinore për tete gjyqtarë

 Keshilli-i-Larte-i-DrejtesiseKëshilli i Lartë i Drejtësisë në mbledhjen e radhës që do të zhvillojë në datë 7 korrik do të shqyrtojë propozimet e Ministrit të Drejtësisë për procedim disiplinor ndaj 8 (tetë) gjyqtarëve.

Burime nga zyrapër shtyp e KLD-së njoftojnë se në mbledhje do të bëhet:

1) Shqyrtimi i procedimit disiplinor ndaj gjyqtarit I.P., gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan.

2) Shqyrtimi i procedimit disiplinor ndaj gjyqtarit B.M., gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan.

3) Shqyrtimi i procedimit disiplinor ndaj gjyqtarit A.Y., gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër.

4) Shqyrtimi i procedimit disiplinor ndaj gjyqtarit Sh.Ll., gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pukë.

5) Shqyrtimi i procedimit disiplinor ndaj gjyqtarit M.K., gjyqtar në Gjykatën e Rrethi Gjyqësor Korçë.

6) Shqyrtimi i kërkesave për procedim disiplinor ndaj gjyqtarit Gj.Gj., gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë.

7) Shqyrtimi i procedimit disiplinor ndaj gjyqtares K.Ç., gjyqtare në Gjykatën e Shkallës së Parë Tiranë.

8) Shqyrtimi i procedimit disiplinor ndaj gjyqtarit K.Dh., gjyqtar në Gjykatën e Administrative të Shkallës së Parë Vlorë.

KLD githashtu sqaron se, shqyrtimi i procedimit disiplinor për 5 (pesë) gjyqtarët, që ishte parashikuar të zhvillohej në mbledhjen e datës 30 qershor, u shty për shkak të mungesës së Ministrit të Drejtësisë. KLD njofton se, gjatë mledhjeve të fundit ka shqyrtuar me intensitet kërkesat e Ministrit të Drejtësisë për procedime të gjyqtarëve të ndryshëm. Konkretisht, thekson KLD, nga 20 kërkesa të depozituara nga Ministri i Drejtësisë, janë përfunduar së shqyrtuari 9 kërkesa për procedim disiplinor. Në mbledhjen e datë 7 Korrik do të shqyrtohen edhe 8 kërkesa të tjera, duke lënë në proces për mbledhjen e ardhme edhe tre kërkesat fundit të ardhura nga Ministri i Drejtësisë.

KLD githashtu sqaron se nga 20 gjyqtarët për të cilët Ministri i Drejtësisë ka kërkuar procedimin disiplinor si më sipër, 15 gjyqtarë po procedohen për shkelje të konstatuara nga Inspektorati i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, bazuar në verifikimin e ankesave të qytetarëve të cilat konsistonin kryesisht në: zvarritje e pajustifikuar e procesit gjyqësor (duke perfshirë edhe vonesat e pajustifikuara në zbardhjen e vendimeve), shkelje haptazi e ligjit procedural dhe moszbatim i vendimeve unifikuese.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button