Parlamentare

Kuvendi diskuton sot projektligje të rëndësishme

Kuvendi i Shqiperisë u mblodh sot paradite ne seancen e dyte të sesionit te IV për këtë vit me një kalendar të ngjeshur, ku do të diskutohen një serë projektligjesh, si, “Për buxhetin e vitit 2014” të ndryshuar, “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës së Lartë të Republikës së Shqipërisë”, si dhe “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”.

salla-e-kuvendit6-504x350Kuvendi   do te  miratoje  procesverbalin  e seancës plenare, datë 19.01.2015, projektligjin për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, për pjesëmarrjen në Programin e Unionit “FISCALIS 2020, duke vijuar me shprehjen e komisionit përgjegjës për Ekonominë dhe Financat, shprehjen e komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, komisioni i Jashtëm etj.

Po ashtu, në seancën e sotme të Kuvendit do të diskutohet Akti normativ nr.2, datë 29.12.2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 185/2013, “Për buxhetin e vitit 2014”të ndryshuar, Dekreti nr.8851,datë 19.12.2014, “Për kthimin e ligjit nr. 154/2014, “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, Dekreti nr.8894,datë 9.01.2015 “Për kthimin e ligjit nr. 177/2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8588,datë 15.3.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës së Lartë të Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, Shqyrtimi dhe miratimi i propozimeve të Këshillit të Ministrave për katër anëtar të Këshillit Drejtues të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Shqyrtimi dhe miratimi i propozimeve për anëtar të Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve,

Në fund do te kete diskutime për çështje jashtë rendit të ditës prej 60 minutash.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button