Parlamentare

Kuvendi shqyrton p/ligjin “Për shoqëritë tregtare”

Selia_Kuvendit-2-320x216Ndryshimet në ligjin “Për shoqëritë tregtare” synojnë përafrimin e legjislacionit shqiptar në këtë sektor me direktivat e Bashkimit Europian.

Kuvendi shqyrtoi të enjten në seancë plenare ndryshimet e paraqitura në ligj. Sipas deputetes së Partisë Socialiste, Blerina Gjylameti, ndryshimet synojnë të ofrojnë një kuadër ligjor bashkëkohor, të qartë dhe të përditësuar, në përputhje të plotë me direktivat e BE-së për shoqëritë tregtare. “Objektivat që përmbush kanë të bëjnë me zbatimin e legjislacionit të BE-së për Shoqëritë Tregtare dhe përmbushjen e kërkesave të MSA-së dhe kërkesave të tjera që burojnë nga zhvillimi ndërkombëtar në këtë fushë”, deklaroi Gjylameti.

Sipas saj, në dokumentin e Partneritetit Evropian është vendosur, si prioritet afatshkurtër për Shqipërinë, modifikimi i legjislacionit ekzistues për të drejtën e vendosjes, me qëllim trajtimin e barabartë mes shoqërive të huaja dhe atyre vendase, si dhe sigurimi i përputhshmërisë me kërkesat e MSA-së

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button