Kronika

Zgjatet në 2 vjet koha e qëndrimit të shtetasve të Ukrainës në Shqipëri

Këshilli i Ministrave vendosi sot të zgjasë afatin e qëndrimit të shtetasve të Ukrainës në vendin tonë nga 1 vit në 2 vjet.

Vendimi është marrë në mbështetje të Kushtetutës dhe të ligjit “Për të huajt”, me propozimin e ministrit të Brendshëm dhe të ministrit për Evropën dhe Punët e Jashtme.

Kështu, Këshilli i Ministrave vendosi të ndryshojë pikën 1 të vendimit të mëparshëm të vitit 2022,  “Për përcaktimin e afatit të hyrjes dhe qëndrimit të shtetasve të Ukrainës në Republikën e Shqipërisë” duke ndryshuar kohëqëndrimin nga një vit në 2 vjet.

Sipas vendimit të vitit 2022, shtetasit e Ukrainës kishin të drejtë të hyjnë dhe të qëndrojnë pa leje qëndrimi në Republikën e Shqipërisë për një afat deri në 1 vit.

Vendimi ngarkon Ministrinë e Brendshme dhe Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme për zbatimin e tij.

Vendimi hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikuj te ngjashem

Back to top button