Kronika

Abuzimi me fondet e Emergjencave, MB padit ish Drejtorin dhe 4 zyrtarë

Ministria e Punëve të Brendshme ka kallezuar penalisht ne Prokurori ish drejtorin e Emergjencave Civile, ate te Planifikimit dhe dy ish specialiste per abuzim me fondet e emergjencave.

Alfred Olli

ne nje deklarate per mediat, MB ben me dije se ata akuzohen per shperdorim detyre.

Te paditur

1. Alfred Olli, ish-drejtor i Përgjithshëm i Emergjencave Civile;

2. Maksimiljan Dhima, drejtor i Drejtorisë së Planifikimit dhe Koordinimit në DPEC;

3. Arben Qesaraj, specialist në Drejtorinë e Planifikimit dhe Koordinimit në DPEC;

4. Adem Kapo, ish-specialist në Drejtorinë e Planifikimit dhe Koordinimit në DPEC;

Shkeljet

Në përfundim të auditim të kryer nga Drejtoria e Auditit në Ministrinë e Punëve të Brendshme janë vërejtur një sërë shkeljesh, për të cilat personat e lartpërmendur janë përgjegjës. Në kundërshtim me legjislacionin në fuqi për Emergjencat Civile:

1. Janë dhënë fonde për pesë persona me aktivitet tregtar në shumën 1,000,000 lekë. Përveç vlerës së dëmit ekonomik në shumën e mësipërme, është krijuar mundësia e dëmit ekonomik për detyrimin e buxhetit të shtetit edhe ndaj 31 personave me aktivitet tregtar privat në shumën 143 902 657 lekë.

2. Janë akorduar fonde në shumën 58 000.000 lekë, për emergjencën e krijuar nga rreshjet e dëborës, pa dokumentacion justifikues.

3. Janë dhënë fonde për emergjencë, në kundërshtim me VKM nr.80 datë 12.02.2012 për 11 njësi të qeverisjes vendore në shumën 3 000 000 lekë.

4. Janë akorduar fonde për ndihmë në katër raste për shumën 600.000 lekë, pa asnjë dokumentacion.

5. Nuk është kryer kontrolli dhe dokumentimi i përdorimit të fondeve të akorduara për emergjencat civile per vitet 2012-2013.

6. Për mallrat që ka përfituar MB nga projekti “Përballimi dhe zbutja e rreziqeve nga fatkeqësitë”, është vepruar në kundërshtim me aktet ligjore e nënligjore për administrimin e aseteve. Mungojnë dy mjete motorike (skafe) me vlerë 1 168 494 lekë.

Nderkohe ministria e Punëve të Brendshme ka bërë kallëzim penal për veprën penale “Shpërdorimi i detyrës”, edhe për shtetasen Drita Avdyli, ish- drejtoreshë e Drejtorisë së Shtetësisë dhe Refugjatëve në MPB.

Nga auditi i kryer ka rezultuar se Avdyli është përgjegjëse për shpërdorim detyre, në procedurat për fitimin, rifitimin dhe heqjen dorë nga shtetësia shqiptare si dhe keqmenaxhimin e aktiveve, me pasoja financiare në buxhetin e shtetit në vlerën 245 125 lekë.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button