Përplasje në komisionin e historisë: Bullgaria imponon pikëpamjen ndaj së kaluarës

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *